Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (21 ม.ค. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (20 ม.ค. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (19 ม.ค. 2565)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (18 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (17 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (14 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (13 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (12 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (11 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (10 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (07 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (06 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (05 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (04 ม.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (30 ธ.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (29 ธ.ค. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสา... (28 ธ.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (28 ธ.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คลิปเสียงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในประเด็นสำคัญแล... (27 ธ.ค. 2564)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมครั้งแรก (24 ธ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั... (23 พ.ย. 2564)  

โครงการศูนย์สาธิตการปลูกผ... (18 พ.ย. 2564)  

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรต... (17 พ.ย. 2564)  

โครงการศูนย์สาธิตการปลูกผ... (12 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู... (10 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือก... (05 พ.ย. 2564)

โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง... (01 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครรับเ... (05 ต.ค. 2564)

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะเ... (07 ก.ค. 2564)

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่... (26 มิ.ย. 2564)

กิจกรรม Big Cleaning Day ... (24 มิ.ย. 2564)

โครงการนุ่งผ้าไทย ใช้ถุงผ... (18 มิ.ย. 2564)

มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ลูกปร... (18 มิ.ย. 2564)

เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุ... (17 มิ.ย. 2564)

ฉีดพ่นสารกำจัดยุง เนื่องจ... (16 มิ.ย. 2564)

ประชุมคณะกรรมการและอนุกรร... (10 มิ.ย. 2564)

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธ... (20 พ.ค. 2564)

แจกกระเบื้อง (19 เม.ย. 2564)

แจกกระเบื้อง (16 เม.ย. 2564)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (16 เม.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่... (21 ธ.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (30 มี.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (30 มี.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (30 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (30 มี.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (30 มี.ค. 2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก ฝายห้วยห้าง หมู่ที่7 (17 มี.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจ... (22 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับ กองช่าง 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะ... (22 ม.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานในห้องประชุมและใช้ในการเดินสายไฟ... (22 ม.ค. 2564)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยไร่ (ซอ... (21 ม.ค. 2564)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยห้าง (... (21 ม.ค. 2564)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่๑ บ้านทุ่งข้าวหาง (ส... (21 ม.ค. 2564)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแก่คำ หมู่ที่ ๒ (เงินสะ... (04 ส.ค. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ (เงินสะสม) (04 ส.ค. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ (เงินสะสม) (30 ก.ค. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๘ (... (15 มิ.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน... (15 มิ.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห... (15 มิ.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
ถุงย่าม (04 ต.ค. 2564)  
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image

Facebook

อบต.ตะเคียนปม


 


Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表