Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 (14 ม.ค. 2564)  
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (05 ม.ค. 2564)  
ายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้... (04 ม.ค. 2564)  
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (03 ม.ค. 2564)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (04 ธ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (03 ธ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (01 ธ.ค. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ... (30 พ.ย. 2563)
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 (30 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (27 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (26 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (25 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (24 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (23 พ.ย. 2563)
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองใ... (17 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ... (13 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ... (12 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (10 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดป... (09 พ.ย. 2563)
รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 จังหวัดลำพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข... (09 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลื... (18 ธ.ค. 2563)  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (26 พ.ย. 2563)  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(... (09 ก.ค. 2563)  

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย... (22 มิ.ย. 2563)

การลงประเมินผู้มีส่วนส่วน... (02 มิ.ย. 2563)

โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไ... (27 พ.ค. 2563)

มอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กเล... (15 พ.ค. 2563)

ตู้ปันสุขตำบลตะเคียนปม "ห... (14 พ.ค. 2563)

การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมา... (11 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (07 มี.ค. 2563)

โครงการ "BIG CLEANING DAY... (17 ก.พ. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (11 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (03 ม.ค. 2563)

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ... (14 พ.ย. 2562)

โครงการงานสืบสานประเพณียี... (12 พ.ย. 2562)

โครงการส่งเสริมการปลูกปอเ... (29 ต.ค. 2562)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ... (11 ต.ค. 2562)

กิจกรรมมอบกระเบื้อง ให้กั... (08 ต.ค. 2562)

การประชุม “การบริหารจัดกา... (27 ก.ย. 2562)

พีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุ... (25 ก.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


 
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแก่คำ หมู่ที่ ๒ (เงินสะ... (04 ส.ค. 2563)  
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ (เงินสะสม) (04 ส.ค. 2563)  
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ (เงินสะสม) (30 ก.ค. 2563)  
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๘ (... (15 มิ.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้าน... (15 มิ.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห... (15 มิ.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน (18 พ.ค. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟ้ฟ้าประปาด้วยระบบโซล่าเซลล์... (30 เม.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔ (เงินสะสม) (30 เม.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ... (30 เม.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ (เงินสะสม) (16 เม.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไร่ ตำบลตะ... (16 เม.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านไ... (16 เม.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำ คสล. งานระบบท่อส่งน้ำ ห... (16 เม.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการเปนับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอย... (07 เม.ย. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะเคียนปม (18 มี.ค. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยบ... (17 มี.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ ... (09 มี.ค. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายปู่จันทร์ หมู่ที่ ๗ ... (06 มี.ค. 2563)
อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายห้วยโป่ง หมู่ที่ ๘ (... (06 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
รับโอนพนักงานส่วนตำบล (06 ก.พ. 2562)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th