Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ประชากรของตำบลตะเคียนปมส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
     ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพรับจ้าง 
     ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพค้าขาย 
     ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ 
  
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555)
     - ปั๊มน้ำมัน
     - ร้านจำหน่ายแก๊ส
     - โรงสีข้าว
     - ร้านค้า
     - บ้านเช่า
     - ร้านตัดผม/เสริมสวย
     - ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า
     - ฟาร์มหมู
     - ฟาร์มไก่
     - อู่ซ่อมรถ
     - รับเหมาก่อสร้าง
     - จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
     - จำหน่ายหิน/ดิน/ทราย
     - จำหน่ายและรับซื้อไม้/ไม้แปรรูป
     - โรงเลื่อยไม้
     - จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
     - จำหน่ายปุ๋ย/สารกำจัดศัตรูพืช
     - เชื่อมโลหะ
     - จำหน่ายจักรยานยนต์
     - จำหน่าย/ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิค
22 แห่ง
3 แห่ง
15 แห่ง
66 แห่ง
4 แห่ง
6 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
6 แห่ง
4 แห่ง
5 แห่ง
2 แห่ง
3 แห่ง
2  แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th