Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
     ประชากรของตำบลตะเคียนปมส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
     ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพรับจ้าง 
     ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพค้าขาย 
     ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น รับราชการ 
  
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555)
     - ปั๊มน้ำมัน
     - ร้านจำหน่ายแก๊ส
     - โรงสีข้าว
     - ร้านค้า
     - บ้านเช่า
     - ร้านตัดผม/เสริมสวย
     - ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า
     - ฟาร์มหมู
     - ฟาร์มไก่
     - อู่ซ่อมรถ
     - รับเหมาก่อสร้าง
     - จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง
     - จำหน่ายหิน/ดิน/ทราย
     - จำหน่ายและรับซื้อไม้/ไม้แปรรูป
     - โรงเลื่อยไม้
     - จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
     - จำหน่ายปุ๋ย/สารกำจัดศัตรูพืช
     - เชื่อมโลหะ
     - จำหน่ายจักรยานยนต์
     - จำหน่าย/ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิค
22 แห่ง
3 แห่ง
15 แห่ง
66 แห่ง
4 แห่ง
6 แห่ง
2 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
6 แห่ง
4 แห่ง
5 แห่ง
2 แห่ง
3 แห่ง
2  แห่ง
1 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th