Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม 
     1. ถนนสายทุ่งหัวช้าง - แม่อาว ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้ติดต่อกับจังหวัดและอำเภอ
     2. ถนนที่ใช้ติดต่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ 
          - ถนนสายไม้ตะเคียน - ห้วยงูสิงห์ - ไม้สลี - แม่แสม - ห้วยไร่
          - ถนนสายป่าก่อ - หนองหลัก - ใหม่ไม้สลี - ศรีดงเย็น - ห้วยห้าง 
          - ถนนสายไม้ตะเคียน - แม่ป๊อก (ตำบลศรีวิชัย)
          - ถนนสายป่าตึงงาม - ป่าก่อ
          - ถนนศรีดงเย็น - ใหม่ไม้สลี 
          
การโทรคมนาคม
     - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทางไกล ระบบดาวเทียม 12 หมู่บ้าน  
      
การไฟฟ้า
     ตำบลตะเคียนปมมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 12 หมู่บ้าน ร้อยละ 90 ของแต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้  อีกร้อยละ 10 ยังไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้า เนื่องจากมีครัวเรือนขยายเพิ่มขึ้นในแต่ละหมู่บ้าน
       

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - แม่น้ำ
     - ลำห้วย
     - สระ ,บึง , หนองน้ำ
2  สาย คือ แม่น้ำแม่หาง และแม่น้ำลี้
17 สาย
75 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ฝาย
     - บ่อน้ำตื้น
     - บ่อโยก
     - ประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค
     - ประปาภูเขา
     - บ่อบาดาล
     - สระน้ำ
     - อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
     - อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
211 แห่ง
273 แห่ง
41 แห่ง
21 แห่ง
9 แห่ง
14 แห่ง
36 แห่ง
19 แห่ง
1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th