Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายรับรายจ่าย
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

► 
รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ประจำปี 2563
► สถิติการรับบริการองค์การบริการหารส่วนตำบลตะเคียนปม งานพัฒนาชุมชน
 สถิติการขอซ่อมไฟฟ้าทางสาธารณะและซ่อมระบบประปา

                                                                                                                                                                            
การบริหารงานคลัง 

การบริหารงานคลังประจำปี 2563

► แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (รอบ6เดือน)

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2563
รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563(1)

รายงานใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563(2)
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


                                                                                                                       

การบริหารงานคลังประจำปี 2564
แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน  2564 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม  2564 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  2564

► แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม2563-ธันวาคม2563)
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม-มีนาคม2564)


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th