"เวิร์คพอยท์" ปิดทุกสตูดิ
"เวิร์คพอยท์" ประกาศปิดทุกสตูดิโอ 14 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ หลังพบ
ตร.แถลง 10 เม.ย. อุบัติเหตุ 348 ราย
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของ ตร. สรุปยอดของ 10 เม.ย. เกิดอ