Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 มี.ค. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
30 มี.ค. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 มี.ค. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง มาตรการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่ออันตราย
20 มี.ค. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จังหวัดลำพูน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
20 มี.ค. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง แนวทางและมาตรการในการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563
20 มี.ค. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรการด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิค 19
17 มี.ค. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2563
25 ก.พ. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศสภากาชาดไทย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค​ COVID-19
13 ก.พ. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. 2564
27 ม.ค. 2563 ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th