Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ธ.ค. 2564
ถึง
21 ธ.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำฝายลุงธรรมมา หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่าก่อ ตำบลตะเคียนปม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2564
ถึง
30 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
30 มี.ค. 2564
ถึง
30 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
30 มี.ค. 2564
ถึง
30 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
30 มี.ค. 2564
ถึง
30 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
30 มี.ค. 2564
ถึง
30 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
17 มี.ค. 2564
ถึง
17 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก ฝายห้วยห้าง หมู่ที่7
22 ม.ค. 2564
ถึง
22 ม.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานในห้องประชุมและใช้ในการเดินสายไฟอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุกับห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564
ถึง
22 ม.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับ กองช่าง 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ม.ค. 2564
ถึง
22 ม.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th