Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ธ.ค. 2562
ถึง
03 ธ.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเสริมผิวยางแอสฟัสท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายบ้านป่าก่อ-หนองหลัก
03 ธ.ค. 2562
ถึง
03 ธ.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายห้วยมะแง ๒ หมู่ที่ ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ
21 ส.ค. 2562
ถึง
21 ส.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม บ้านหนองหลัก หมู่ที่ ๙
21 ส.ค. 2562
ถึง
21 ส.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านป่าตึงงาม-บ้านป่าก่อสอง
09 ส.ค. 2562
ถึง
09 ส.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซ.ข้างอนามัย
09 ส.ค. 2562
ถึง
09 ส.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซ.นายสอน ปู่แก้ว
07 ส.ค. 2562
ถึง
07 ส.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยนายประสิทธิ์ เครื่องมืด
02 ส.ค. 2562
ถึง
02 ส.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งข้าวหาง
15 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ซอยนายจันทร์
15 ก.ค. 2562
ถึง
15 ก.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยฝายหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th