Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง


 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 มี.ค. 2563
ถึง
17 มี.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนายเจย สาย ตป. ๗/๑๙
09 มี.ค. 2563
ถึง
17 มี.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2 ถึงบ้านใหม่ไม้สลี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2563
ถึง
24 ก.พ. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านห้วยไร่ วังปาน หมู่ที่ ๘ ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2563
ถึง
21 ก.พ. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำห้วยมะแง จุดที่ 3 บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3
04 ก.พ. 2563
ถึง
04 ก.พ. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อจากอ่างห้วยป่ากล้วยเข้าหมู่บ้านป่าก่อ หมู่ที่ ๑๐
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปุ๊ด บุญนำ) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยไร่
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายแดง) หมู่ที่ ๓
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง คลองส่งน้ำริมบ้าน (ห้วยมะขาม) บ้านทุ่งข้าวหาง หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดพูน
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอยนายศรีมูล ตป.๑๑๑๒
20 ม.ค. 2563
ถึง
20 ม.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม อบต.ตะเคียนปมได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ซอยนายสมชาย กันทะวี ตป.๑๑/๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th