Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 ต.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

08 ต.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม กิจกรรมมอบกระเบื้อง ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร หมู่ที่ 5

27 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม การประชุม “การบริหารจัดการขยะในตำบลตะเคียนปม ตามหลัก 3 Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

25 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม พีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ระดับจังหวัด ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และเกียรติบัตรเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับจังหวัด

19 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าตองสาด บ้านห้วยห้าง หมู่ที่7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

16 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม กิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน

13 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

11 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

04 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

02 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมอบกระสอบทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th