Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 เม.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุม ต.ตะเคียนปม ประจำปีงบประมาณ 2564

07 เม.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนปม

05 เม.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)

02 เม.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการนุ่งผ้าไทย

31 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนปม วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

24 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 มี.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564

25 ก.พ. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลตะเคียนปม

05 ก.พ. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม นายนิวัช วงค์ฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด ประจำปี พ.ศ.2564

18 ธ.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ขอประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบโดยทั่วกัน เรื่อง สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th