Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 พ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY)

18 พ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการศูนย์สาธิตการปลูกผักปลอดสารตำบลตะเคียนปม

17 พ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)

12 พ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการศูนย์สาธิตการปลูกผักปลอดสารตำบลตะเคียนปม

10 พ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียนปม เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง

05 พ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง

01 พ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

05 ต.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ประชาสัมพันธ์รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม

07 ก.ค. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะเคียนปม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ

26 มิ.ย. 2564
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาลงพื้นที่เขตตำบลตะเคียนปม

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th