Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
02 ก.ค. 2563
ถึง
02 ก.ค. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
20 ก.พ. 2563
ถึง
20 ก.พ. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
17 ก.พ. 2563
ถึง
17 ก.พ. 2563
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ปีงบประมาณ 2562
11 พ.ย. 2562
ถึง
11 พ.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนดำเนินงาน (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ปีงบประมาณ 2563
09 ต.ค. 2562
ถึง
09 ต.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
09 ต.ค. 2562
ถึง
09 ต.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
20 ก.ย. 2562
ถึง
20 ก.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 ส.ค. 2562
ถึง
08 ส.ค. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
28 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
ลำพูน ทุ่งหัวช้าง อบต.ตะเคียนปม ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่  หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th