Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้างออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้
วันนี้ 21 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ คณะครูและนักเรียน สมาชิก อสม.อถล. และจิตอาสา ร่วมรณรงค์โค้งสุดท้าย "เลือกตั้ง ส.ส.ลำพูน" (Big Day) เพื่อเป็นส่วนหนี่งในการเชิญชวนประชาชนจังหวัดลำพูนไปเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.) พร้อมทั้งร่วมรักษาแชมป์ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทยเป็นสมัยที่ 13 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม นำโดย นางผ่องศรี พิไสย นายศุภชัย หนูวัน รองนายก อบต.ตะเคียนปม นายตะวัน แก้วหนัก รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตะเคียนปม นางกณิกนันต์ ชาวยา หัวหน้าสำนักปลัด อบต. พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ตะเคียนปม ตลอดจนผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขต ต.ตะเคียนปม ผอ.รพ.สต. ทั้งสองแห่ง อสม. อถล. และจิตอาสา เยาวชน ประชาชน ร่วมเดินขบวนเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนตำบลตะเคียนปม เคลื่อนไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ครบทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนปม และตลาดนัดบ้านไม้ตะเคียน เพื่อให้ประชาชนตำบลตะเคียนปม ได้แสดงพลังออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ให้มากที่สุด
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2562