Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ/อสม และประชาชน
Responsive image
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 นางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ/ อสม. และประชาชนเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ตำบลตะเคียนปม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผอ.รพ.สต.ไม้ตะเคียน และ ผอ.รพ.สต.บ้านไม้สลี มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมทบทวนบทบาทของ อสม. 
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้ อสม./แกนนำสุขภาพและประชาชนเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ อสม./แกนนำสุขภาพ และประชาชนเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
และเพื่อส่งเสริมให้ อสม./แกนนำสุขภาพ ประชาชนเครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถการปฏิบัติงานสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเข้มแข็ง
ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าว มีการทบทวนบทบาทและภารกิจของ อสม. ในการดูแลสุขภาพประชาชน มีกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็น และเร่งด่วน ของ อสม. ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีการทบทวนทักษะการวัดความดันโลหิตสูงให้ผู้ป่วย วัดค่าดัชนีมวลกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอกจากนี้ยังได้มีการแจกทรายอะเบทให้ทุกหมู่บ้านเพื่อนำไปดำเนินการในเรื่องของการป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากตัวแทน อสม. / แกนนำสุขภาพ ประชาชนเครือข่ายสุขภาพ ทั้ง 12 หมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ 3 คน รวมทั้งหมด 36 คน โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆในระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
       
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th