Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการรณค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
Responsive image
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม นำโดย นายตะวัน แก้วหนัก รองปลัด อบต. รก. ปลัด อบต.ตะเคียนปม พร้อมทั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันสาธารณภัย สำนักปลัด พ่นหมอกควันโรงเรียนในเขตพื้นที่ครบทุกแห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเด็กนักเรียนก่อนการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ยังมี จิตอาสา อถล. อสม. เด็ก นักเรียน ประชาชน ตลอดจน พนักงานเจ้าหน้าที่จาก รพ. สต. ไม้ตะเคียน รพ. สต. บ้านไม้สลี ร่วมกันจัดการขยะที่เป็นแหล่งเพาะอาศัยของลูกน้ำยุงลาย เช่น กระป๋อง กะลา ยา
         
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th