Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การจัดประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนเกี่ยวกับโครงการโรคไข้เลือดออก
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ตะเคียนปม โดย นายวินัย พิมพา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษาฯ ได้จัดให้มีการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปม เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมการพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562 รวมไปถึงการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเนื่องจากปัจจุบันโรคไข้เลือดออกได้ระบาดในหลายพื้นที่ นายตะวัน แก้วหนัก รักษาราชการแทนปลัด อบต.ตะเคียนปม ได้ชี้แจงถึงการป้องกัน และควบคุมโรคเบื้องต้น โดยเฉพาะการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การป้องกันยุง อีกทั้ง จะดำเนินการพ่นหมอกควันใน ศพด.ทั้งสองแห่งในเย็นวันศุกร์นี้ ทั้งนี้ ได้ให้ความรู้ในการเตรียมตัว ป้องกัน โรคอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในพื้นที่ เช่น โรคมือ เท้า ปาก , ไข้หวัดใหญ่ โรคอิสุกอิใส โรคท้องร่วง โรคหัด และเสริมการให้ความรู้เรื่องทันตกรรมในเด็ก ซึ่งผู้ปกครองสามารถดูแลสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกายของเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในการประชุมครั้งมีผู้ปกครองเด็กนักเรียนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
     
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th