Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ผู้สูงอายุโครงการระยะยาว (LTC) "
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ตำบลตะเคียนปม โดยประธานคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้มอบหมายให้นางผ่องศรี พิไสย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม พร้อมด้วยคณะทำงาน ประกอบไปด้วย นายสงวน เชียงตา กำนันตำบลตะเคียนปม นายตะวัน แก้วหนัก รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ผอ.รร.ในพื้นที่ พระสมุห์แสงดี อินทวังโส เจ้าอาวาสวัดทุ่งข้าวหาง (พระ อสว.) ผอ.รพ.สต.ไม้ตะเคียน นายปารเมศ เป็นพนัสสัก ผอ.รพ.สต.ไม้สลี นายนิรันดร์ เตจ๊ะ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ร่วม ออกเยียมและมอบสิ่งของที่จำเป็น จากศูนย์พัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนปมให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นผู้สูงอายุตามโครงการระยะยาว (LTC) " ในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 11 ราย และในโอกาสนี้ นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้มอบหมายให้ ว่าที่ รต.ฉัตรดนัย สุภาษี ปลัดอำเภอประจำตำบลตะเคียนปม นำถุงยังชีพมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ขอพร รดน้ำดำหัว รับบิณฑบาตร จากผู้สูงอายุ ตามโครงการ ส่งบุญ ถึงบ้าน โดยพระสงฆ์ร่วมบิณฑบาตรในพื้นที่ และได้นำเด็กนักเรียนเข้ารวมฟังเจี้ย(นิทานธรรมมะ นิทานพื้นบ้าน) ตามกิจกรรมอุ้ยสอนหลาน 
นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิสร้างสรรค์คนพิการเชียงใหม่ ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็น เช่น ไข่ ข้าวสาร ปลากระป๋อง และแพมเพิส มอบให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง
       
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th