Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และสวนสาธารณะ
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณหน้าวัดบ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม นำโดยนายนิวัช วงค์ฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ตะเคียนปม หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาตำบลตะเคียนปม โดยได้ร่วมกันพัฒนาลำน้ำ ถางหญ้า เก็บขยะ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันโยนลูก EM ball ลงลำน้ำเพื่อเป็นปรับสภาพน้ำเสีย ในกิจกรรมดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองการเกษตร อบต.ตะเคียนปม ได้จัดบูธ ให้ความรู้เกี่ยวกับ EM Ball เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาวิธีการทำ ส่วนประกอบของลูก EM ball ประโยชน์ของ EM ball ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำกลับไปลองทำเองได้ การส่งเสริมการคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3Rs นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเขตป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน
 
         
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th