Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562
Responsive image
วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ณ ถนนเชื่อมหมู่บ้านป่าก่อ บ้านป่าตึงงาม ตำบลตะเคียนปม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม นำโดยนางผ่องศรี พิไสย นายศุภชัย หนูวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไม้สลี โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนปม นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสา อถล. ตำบลตะเคียนปม ตำรวจ พนักงานปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้เน้นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ การปลูกต้นไม้ทดแทนในส่วนที่นำมาใช้เพื่อให้สามารถมีต้นไม้ที่นำมาใช้ได้ในอนาคต ตามนโยบายการดูแลรักษาป่า ถนนป่าตึงงาม-ป่าก่อ ได้จัดภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ “ถนนสวย สะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนในท้องถิ่น” ประจำปี 2562 ในกิจกรรมดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองการเกษตร อบต.ตะเคียนปม ได้จัดบูธ ให้ความรู้เกี่ยวกับ EM Ball เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาวิธีการทำ ส่วนประกอบของลูก EM ball ประโยชน์ของ EM ball ให้ผู้ที่สนใจสามารถนำกลับไปลองทำเองได้ การส่งเสริมการคัดแยกขยะด้วยหลักการ 3Rs กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเขตป่าชุมชน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืน นอกจากนี้นายอำเภอให้เกียรติ์เป็นตัวแทนมอบเงินสบทบ จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าตองสาด บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (ผู้ใหญ่บ้านห้วยห้าง นายคำ แก้วสาคำ รับมอบ) ซึ่งยอดเงินเหล่านี้มาจากการดำเนินการจัดตั้งกองทุนขยะตำบลตะเคียนปม โดยการรวบรวมขยะรีไซเคิล ทำผ้าป่าขยะ และนำเงินที่ได้เข้ากองทุน เพื่อพัฒนา ตำบลตะเคียนปมในการจัดกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อตำบลตะเคียนปม ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ รายได้จากการขายขยะในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนปม - ปี พ.ศ. 2561 ได้รับเงินจำนวน 1,982 บาท - ปี พ.ศ. 2562 ได้รับเงินจำนวน 4,685 บาท รวมรายรับจากการขายขยะ 6,667 บาท 75% จำนวนเงิน 5,000 บาท มอบให้กับโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าตองสาด บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (ผู้ใหญ่บ้านห้วยห้าง นายคำ แก้วสาคำ รับมอบ) 25% จำนวนเงิน 1,667 บาท มอบให้กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม สปสช. (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม นายศุภชัย หนูวัน รับมอบ) และอาหารกลางวันของโครงการ ได้ส่งเสริมการใช้วัสดุทางธรรมชาติ ในการบรรจุหีบห่อ อาหาร อีกด้วย โครงการดังกล่าวฯ จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชุมชนในระดับพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
         
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th