Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
Responsive image
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 นายนิวัช วงค์ฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะครูโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ผอ.รพ.สต.ตะเคียนปม คณะวิทยากรจากโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากเอดส์ตลอดจนการสร้างค่านิยมในการมีเพศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้มากที่สุด ได้มีการสาธิตการสวมถุงยางอนามัย กิจกรรมแลกน้ำ(การจำลองสถานการณ์ในการมีเพศสัมพันธ์ที่จะนำไปสู่การเกิดโรคเอดส์) กิจกรรมสันทนาการโดยการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันการท้องในวัยเรียน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ด้วยหลัก 3Rs การกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะจากโฟม พลาสติก และหลอดพลาสติก ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องโรคต่างๆ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัด รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน จำนวน 80 คน
         
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2562