Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายนิวัช วงค์ฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม พร้อมกับนายตะวัน แก้วหนัก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยอันตรายชุมชนชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้าน คัดแยกขยะอันตราย โดยจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน ให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย 100%
       
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th