Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าตองสาด บ้านห้วยห้าง หมู่ที่7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมได้จัดทำโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าตองสาด บ้านห้วยห้าง หมู่ที่7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยนำเงินสนับสนุนจากกองทุนขยะตำบลตะเคียนปม จัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศ และนอกจากนี้ได้มีการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างป่าชุมชนต้นแบบ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้นำชุมทุกหมู่บ้านนำความรู้จากการเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าตองสาดกลับไปสร้างป่าชุมชนของตนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นักเรียน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 250 คน
         
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562