Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าตองสาด บ้านห้วยห้าง หมู่ที่7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมได้จัดทำโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าตองสาด บ้านห้วยห้าง หมู่ที่7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยนำเงินสนับสนุนจากกองทุนขยะตำบลตะเคียนปม จัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศ และนอกจากนี้ได้มีการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการสร้างป่าชุมชนต้นแบบ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้นำชุมทุกหมู่บ้านนำความรู้จากการเข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าตองสาดกลับไปสร้างป่าชุมชนของตนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสาอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นักเรียน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 250 คน
         
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th