Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน/รายงานติดตามและประเมินผล
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุม “การบริหารจัดการขยะในตำบลตะเคียนปม ตามหลัก 3 Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”
Responsive image
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 นายนิวัช วงค์ฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม เป็นประธานเปิดการประชุม “การบริหารจัดการขยะในตำบลตะเคียนปม ตามหลัก 3 Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 2/2562 โอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านและภาครัฐ/เอกชน ที่มีส่วนร่วมกับการดำเนินงานมาโดยตลอดปีงบประมาณ รายละเอียดตามโครงการ “Big Cleaning Day” องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนเสริมสร้างวินัยการรักสะอาด ร่วมพัฒนาตำบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็น ระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัย และการดำรงชีพที่ดีของประชากรและให้ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน กลุ่ม องค์กรต่างๆ ได้มีส่วนร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ในความรับผิดชอบและ สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม และน่าอยู่ เข้าสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายในโครงการมีการแลกเปลี่ยนการทำกิจกรรม“Big Cleaning Day” ของทุกหมู่บ้าน ตลอดทั้งปี 2562 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน ด้วยหลักการ 3Rs รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านมีการกำจักขยะอันตรายที่ถูกต้อง นำร่องโดยมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน/ตัวแทน อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าอาวาส เด็ก เยาวชน เข้าร่วมประชุมในวันนี้. มากกว่า 120 ท่าน
         
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th