Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมมอบกระเบื้อง ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร หมู่ที่ 5
Responsive image
วันอังคาร ที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคึยนปม นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้มอบกระเบื้อง ให้กับผู้ประสบอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร หมู่ที่ 5 ทำให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือน จำนวน 1 หลัง เสียหายบางส่วน อาทิ กระเบื้องมุงหลังคา ไม้ฝา ไม้ปูพื้น เป็นต้น ทาง อบต.ได้เข้าไปให้ช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอัคคีภัย
     
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562