Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
Responsive image
วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางผ่องศรี  พิไสย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ดำเนินจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านไม้ตะเคียนปม เพื่อจัดเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลประชุมเพลิงสรีรขันธ์              พระอธิการชุมสาย กตธมฺโม อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนปม โดยมี ประชาชนบ้านไม้ตะเคียน เข้าร่วมกิจกรรม 
         
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562