Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ "BIG CLEANING DAY"
Responsive image
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 อบต.ตะเคียนปม ได้จัดทำ โครงการ "BIG CLEANING DAY" องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 8 เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการจัดการบริหารขยะในชุมชน เพื่อให้สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ และปราศจากแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์นำโรค เพื่อบริการสาธารณะ ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตตำบลตะเคียนปม เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนในพื้นที่ ขยะข้างทางในเขตตำบลตะเคียนปม โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ผู้นำชุมชน อสม. อถล. จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ตะเคียนปม โดยได้ร่วมกันเก็บขยะ พัฒนาข้างทางสัญจร ถนนในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมหมู่บ้าน บริเวณที่สาธารณะ เป็นต้น
       
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563