Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563
Responsive image
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร“การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนางผ่องศรี พิไสย เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัข แมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ เพื่อลดอัตราการเกิดของโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคน และสัตว์ โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านไม้สลี เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอ ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 84 คน จากตัวแทนหมู่บ้านละ 7 คน โดยเป็นตัวแทนจาก อสม. ผู้นำชุมชน ประชาชน เป็นต้น
     
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563