Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 และ โครงการ "Big Cleaning Day" อบต.ตะเคียนปม ประจำปี พ.ศ. 2563
Responsive image
วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายนิวัช วงค์ฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม มอบหมายให้นางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 และ โครงการ "Big Cleaning Day" อบต.ตะเคียนปม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยการณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยเน้นหลัก 3 เก็บ ร่วมกับ มาตรการ 5 ป.ปราบยุง +1 ข.
กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นการเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในตำบลตะเคียนปม กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ขัดภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำ ฉีดพ่นสารเคมีจัดยุงลาย ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ใน ชุมชน เก็บขยะโดยเฉพาะกระถาง , กระป๋องและยางรถเก่า ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลตะเคียนปม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 400 คน ซึ่งเป็นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 360 ท่าน พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ตะเคียนปม ผอ.รพ.สต. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง จำนวน 40 ท่าน
         
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563