Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ขอประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบโดยทั่วกัน เรื่อง สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
Responsive image
กกต.ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ สีบัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ. เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบโดยทั่วกัน เรื่อง สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จำแนกสีบัตรเลือกตั้งให้มีความแตกต่างตามภูมิภาค โดยจังหวัดลำพูน อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กำหนดสีบัตรเลือกตั้ง ดังนี้
1. บัตรเลือกตั้งนายก อบจ.  สีม่วง 
2. บัตรเลือกตั้ง ส.อบจ. สีน้ำตาล
>>เลือกตั้ง ส.อบจ. และนายก อบจ.ลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีอยู่ชื่อ  
>>เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส
>>สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้ที่สายด่วน กกต. 1444 
>>สนง.กกต.จว.ลำพูน โทรศัพท์ 0 5352 5620-2 โทรสาร 0 5352 5631
>>ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.ลำพูน โทรศัพท์/โทรสาร 0 5359 7306
 
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563