Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Responsive image
วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นำโดยนายนิวัช วงค์ฝั้น นายกอบต.ตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลตะเคียนปม  ตลอดจนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์  ประกอบด้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตะเคียนปม  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหลัก  จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขึ้น เพื่อให้เด็กได้รื่นเริง สนุกสนาน มีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรือง
         
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564