Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
Responsive image
วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน นำโดยนายนิวัช วงค์ฝั้น นายกอบต.ตะเคียนปม เป็นประธานในพิธีเปิด นายณัฐพล คำแปง ปลัด อบต.ตะเคียนปม เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ทาง อบต.ตะเคียนปมได้จัดกิจกรรมรณรงค์ทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยการณรงค์กำจัดยุงลาย ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยเน้นหลัก 3 เก็บ ร่วมกับ มาตรการ 5 ป.ปราบยุง +1 ข. กิจกรรมในครั้งนี้ เน้นการเดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในตำบลตะเคียนปม กิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ขัดภาชนะที่มีน้ำขัง ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำ ฉีดพ่นสารเคมีจัดยุงลาย ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ใน ชุมชน เก็บขยะโดยเฉพาะกระถาง , กระป๋องและยางรถเก่า ฯลฯ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลตะเคียนปม
         
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564