Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบาง
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายนิวัช  วงค์ฝั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้มอบหมาย นางผ่องศรี พิไสย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบาง จำนวน 10 ครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกัน มุ่งสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ โดยอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนระดับพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบาย
       
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2564