Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564
Responsive image
วันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือนมิถุนายน 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อร่วมพิจารณาเงินสมทบและพิจารณางบการเงิน ไตรมาส 2 และพิจารณารับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละโครงการ ตามความจำเป็นและประโยชน์ของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตำบลมากที่สุด นอกจากนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลตะเคียนปม ที่ผ่านมา การายงานการดำเนินกิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อาทิ โครกงารณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน กิจกรรมฉีดพ่นสารกำจัดยุง โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตะเคียนปม) รวมถึงการจัดทำ CARE SET สำหรับผู้กักตัว 14 วัน (สำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง) การายงานการจองวัคซีนโควิด-19 ของตำบลตะเคียนปม รายงานสถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลตะเคียนปม และร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดต่อไป ในการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนครั้งนี้ครบทุกท่าน
       
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2564