Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ลูกประคบ และยาหม่องไพร ให้กับ Care Giver
Responsive image
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนปม นำโดย นางผ่องศรี พิไสย รองนายก อบต.ตะเคียนปม และนายณัฐพล คำแปง ปลัด อบต.ตะเคียนปม ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ลูกประคบ และยาหม่องไพร ให้กับ Care Giver ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไม้สลี เพื่อนำไปให้การบริการทางสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการ รายบุคคลที่ CARE GIVER รับผิดชอบอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดูแลรายบุคคล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงและผู้พิการ ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนปม
       
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2564