Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ภายใต้โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Clean LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564 และพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นอย่างดี เป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ ในองค์กร ภายในกิจกรรม ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน เป็นต้น
         
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564