Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาลงพื้นที่เขตตำบลตะเคียนปม
Responsive image
วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาลงพื้นที่ เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง ที่มีฐานะยากจน และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน จำนวน 39 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้าน  หนองหลัก ตำบลตะเคียนปม และได้ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักตามโครงการ “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนุนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่สถานศึกษาจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน และเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มย้อมสีธรรมชาติ และชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2564