Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะเคียนปม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ
Responsive image
วันพุธ ที่ 7 กรกฏาคม 2564 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะเคียนปม ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตประจำวันให้อยู่อย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ด้วยมีกิจกรรมให้ความรู้การดูแลร่างกายให้มีสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง การเฝ้าระวัง   การป้องกัน การควบคุมโรค รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุและ            การหกล้มในวัยผู้สูงอายุ ให้ความรู้การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ  การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายในท่าต่างๆ การนวดตนเองและให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
         
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2564