Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน/อำนาจหน้าที่
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
E-Service
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
งานนโยบายและแผน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
มติ ก. อบต.
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
การบริหารงานคลัง/ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Q&A/ถาม-ตอบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียนปม เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง
Responsive image
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม โดย นายณัฐพล คำแปง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ตะเคียนปม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียนปม เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง อาทิ สีของบัตรเลือก วิธีการลงคะแนน และบัตรดีบัตรเสีย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลตะเคียนปมไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
         
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564