Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายประดิษฐ จอมนันตา
ประธานสภา อบต.ตะเคียนปม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายชนนน หล้าเป็ง
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นางเจนจิตรา ตุ่นวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายประดิษฐ จอมนันตา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นางยุพิน ตุนวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสุทิน เชียงแขก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายสุทัศน์ แสนอินต๊ะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายอนุวัฒธนา คำทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายจำรอง แปงชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสวาด ทาธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายสมเจตน์ เสาร์เทพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นางหัสยา ใจเงี้ยวคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายสอน ปู่แก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายชนนน หล้าเป็ง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายแฟน แก้วสาคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายจงรักษ์ สารอินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นางนงคราญ ไทยใหม่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นายนิคม ปู่ยาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายคำ ปู่ยาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
นายธวัชชัย ตาแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
Responsive image
นายเหมย หนูวัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
Responsive image
นายบุญเท่ง ทาวี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
Responsive image
นายเอกภพ บงวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
Responsive image
นายสหรัฐ บงจรรย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th