Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายตะวัน แก้วหนัก
รองปลัด อบต.ตะเคียนปม รักษาราชการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางกณิกนันต์ ซาวยา
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายรัชนินทร์ เมืองใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นางสาวชนัดดา ผมคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายสอาด สมร่าง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
Responsive image
นางสาวศิริวิมล ยาแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
Responsive image
นางสาวจิรกานต์ อุดก้อน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
Responsive image
นายสมาน แสนปงผาบ
ภารโรง
Responsive image
นายณัฐพล นกแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายยุทธนา หล้าแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายเมธี พิไสย
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายถวิล เขรตวัง
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นายสุข คำเปียง
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
นางสาวดรุณี จันทร์ทวัง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวอัจฉรีรัตน์ เรื่องเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th