Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข้อบัญญัติ/แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนดำเนินงาน
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวกิจกรรม อบต.
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายวินัย พิมพา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางนฤมล ปัญโญ
ครู คศ.1
Responsive image
นางณัฐวรรณ ธิสม
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรี วีระศักดิ์ สุขสิงห์
ผช. นักสันทนาการ
Responsive image
นางเตรียม ก๋าวี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวปรารถนา มาสา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวพิมพ์พร หุละสุข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางอัมพร หล้าคำปัน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวจงรักษ์ กุนา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวอรอนงค์ ปุ๊ดแค
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาววิมล ยาวิสุข
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
เลขที่ 146 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160
โทรศัพท์ : 0-5309-6134  โทรสาร : 0-5309-6134  อีเมล์ : 
admin@takienpom.go.th


www.takienpom.go.th